VILKA ÄR DIABETESFÖRENINGARNA I SKÅNE?

Det finns ett antal lokala diabetesföreningar runtom i Skåne. De är samlade under en länsförening, där alla föreningarna är representerade. Vi har ett gott samarbete mellan våra föreningar och vi är alla anslutna till Svenska diabetesförbundet.

Lokalföreningarna anordnar medlemsträffar, utflykter, utbildningar, kurser, studiecirklar, dagläger och läger med övernattningar. Vid önskemål stöttar länsföreningen.

Vi vill värna om en positiv utveckling för alla våra medlemmar inom diabetesvården.

Vi vill finnas där som  ett stöd för våra medlemmar och deras anhöriga.

Vi vill värna om en positiv utveckling för alla våra medlemmar inom diabetesvården.

Vi arbetar nära sjukvården och vi är en påverkansmöjlighet för att alla ska få lika vård och för att det ska finnas hjälpmedel att tillgå.

Vi slår hål på myter och fördomar, ger stöd åt forskning och påverkar beslutsfattare.

Vi sprider kunskap för den som lever med diabetes och för de som är runtomkring, vi blir en mötesplats för människor i samma situation.

Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst.

Ta del av alla medlemsförmåner och tryggheten i att ha en stor organisation i ryggen.

VÅR VISION

Vi vill göra det lättare att leva med diabetes.

VÅRT UPPDRAG

Samarbeta för att påverka genom att informera om diabetes