VÅRDPOLITISKAGRUPPEN

Vårdpolitiska gruppens uppgift är påverkansarbete för bättre och likvärdig vård i hela Skåne. Detta gör vi genom att bevaka samhällsdebatten i media, följa upp, påverka och informera allmänhet, medlemmar och samhällets beslutsfattare, i syfte att underlätta för personer med diabetes och deras livssituation.
Vårdpolitiska gruppen bevakar för närvarande följande frågor:

- Fritt insulin till personer med diabetes typ 1.
- Inrättande av tjänst som Diabeteskonsulent i Region Skåne.
- Möjligheter till medicinsk fotvård.
- Bättre omhändertagande på äldreboende och inom hemsjukvården.